logo
  • virgin
  • mashable
  • virgin

24/7 automatische valpredictie bij ouderen.

ALMA.care werkt in het kader van het EU-project CrossCare aan een health tech oplossing voor 24/7 automatische valpredictie bij ouderen.

De huidige valdetectiesystemen en personenalarmen zijn allemaal ontwikkeld om mantelzorgers te verwittigen als een oudere persoon gevallen is. Op dat moment is de schade al geleden. Een gebroken heup of ruggenwervel betekent vaak het einde van het zelfstandig wonen.

Met ALMA Home ontwikkelt ALMA.care een oplossing om bij (gezonde) ouderen continu het valrisico te bepalen en te verminderen. Bij een toename van het valrisico (zowel op lange termijn als acuut) wordt er zo snel mogelijk een interventie gepland om het vallen te vermijden en het risico terug te doen afnemen. Indien de val toch plaatsvindt, dan sturen we automatisch iemand te plaatse. Het doel van dit project bestaat erin om bij een groep ouderen onze huidige oplossing uit te testen (user acceptance, design thinking), te verbeteren (capteren data & finetunen AI algoritmes) en te valideren, zodat we op het einde een kant-en- klare oplossing voor de ouderenzorg. Dit project kadert in een grensoverschrijdende samenwerking met de proeftuinen Happy Aging (Hasselt) en EIZT (Heerlen) en de dienst Revalidatiewetenschappen van UHasselt onder leiding van prof. dr. Annick Timmermans. Dankzij deze samenwerking kunnen we onze technologie testen bij onze doelgroep en tegelijkertijd valideren.

Het project wordt via het kaderproject CrossCare gefinancierd vanuit het Europese Interreg Vlaanderen-Nederland programma (www.grensregio.eu). Interreg Vlaanderen-Nederland stimuleert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei, vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Meer informatie over de actuele resultaten vind u op de website van CrossCare: www.crosscare.eu.